Triết lí giáo dục

“Giáo dục không phải là dạy cho học sinh một nghề nào đó, mà là
để phát triển bản thân học sinh, giúp học sinh có đủ phẩm chất,
trí tuệ, sức khoẻ để sống một cuộc sống hạnh phúc và ý nghĩa”

131245520_1343680762652939_2181470690734399123_o

“Giáo dục khai phóng là trái tim của một xã hội dân sự toàn cầu và trái tim của giáo dục khai phóng chính là nghệ thuật giảng dạy”

A Bartlett Giamatti

Tập trung vào sự phát triển
toàn diện của trẻ

Tại ISP Schools, Hội đồng chuyên môn hướng tới tập trung hướng tới
sự phát triển toàn diện của trẻ, thông qua việc áp dụng
Giáo dục khai phóng, Trí thông minh đa diện và Thang tư duy Bloom.

Group 62

GIÁO DỤC KHAI PHÓNG

Giáo dục khai phóng thực hiện nguyên lý dạy học sinh cách suy nghĩ (how to think) và cách học (how to learn) hơn là nội dung suy nghĩ (what to think) và nội dung học (what to learn). Giáo viên và học sinh gắn kết với nhau trong quá trình học tập thông qua việc thảo luận, đặt câu hỏi, khuyến khích khám phá, trải nghiệm, đúc kết và thực hiện quá trình học của mỗi cá nhân học sinh một cách chủ động nhất.

Group 61

TRÍ THÔNG MINH ĐA DIỆN

Trí thông minh đa diện
(multiple intelligence – Howard Gardner)
Mỗi học sinh đều thông minh và thuộc các dạng thông minh khác nhau trong 8 loại dưới đây:
– Thông minh ngôn ngữ
– Thông minh logic – toán học
– Thông minh thể chất
– Thông minh về không gian
– Thông minh về giao tiếp xã hội
– Thông minh nội tâm
– Thông minh âm nhạc
– Thông minh về tự nhiên
Vì vậy ISP khơi gợi tiềm năng và tạo điều kiện học tập theo đúng khả năng của học sinh. Nhờ đó con có sự phát triển toàn diện nhất.

Group

THANG TƯ DUY BLOOM

Thang tư duy Bloom (Bloom’s taxonomy):
thang cấp độ tư duy có thể được xem là một công cụ nền tảng để từ đó xây dựng và sắp xếp các mục tiêu giáo dục, xây dựng các chương trình, qui trình giáo dục và đào tạo, xây dựng và hệ thống hóa các câu hỏi, bài tập dùng để kiểm tra, đánh giá quá trình học tập.
Thang tư duy bao gồm 6 quá trình:
– Nhớ (Remembering)
– Hiểu (Understanding)
– Vận dụng (Applying)
– Phân tích (Analyzing)
– Đánh giá (Evaluating)
– Sáng tạo (Creating)

Mask Group

Nguyễn Thị Kim Anh

Cô Tổng Hiệu Trưởng

"Giáo dục không phải là dạy cho học sinh một nghề nào đó, mà là để phát triển bản thân học sinh, giúp học sinh có đủ phẩm chất, trí tuệ, sức khoẻ để sống một cuộc sống hạnh phúc và ý nghĩa"

Screen-Shot-2020-02-03-at-6.33 2
6in1

6 trong 1

Chương trình học

4cs

4 CS

Phương pháp học thể kỷ 21

22nam

22 năm

Chuyên môn

10plus

10++

Chương trình ngoại khóa