trường tư thục tphcm isp schools

ISP Schools – trường tư thục TPHCM đào tạo công dân toàn cầu

Đào tạo trẻ trở thành công dân toàn cầu là tầm nhìn và định hướng chung tại hầu hết các trường tư thục TPHCM hiện nay, trong đó có Hệ thống trường Khai Nguyên – The Inspire Schools. Để tìm hiểu rõ hơn về phương pháp dạy học, và các hoạt động để trẻ phát…

Continue reading ISP Schools – trường tư thục TPHCM đào tạo công dân toàn cầu