trường liên cấp khai nguyên

Định hướng giáo dục tại Trường liên cấp Khai Nguyên – ISP Schools có gì đặc biệt?

Hệ thống trường liên cấp chất lượng cao Khai Nguyên (ISP Schools)  là một trong những trường tiên phong xây dựng phương pháp dạy học hiện đại, kích thích tối đa tính sáng tạo và thế mạnh riêng của mỗi học sinh. Nền tảng giáo dục ISP không chỉ tập trung xây dựng kiến thức…

Continue reading Định hướng giáo dục tại Trường liên cấp Khai Nguyên – ISP Schools có gì đặc biệt?