So sánh học phí lớp 1 của một số trường chất lượng cao tại TP. HCM - ISP Schools

So sánh học phí  để chọn trường cho con là điều mọi ba mẹ cần làm khi con bắt đầu đi học. Dưới đây là học phí của một số trường chất lượng cao tại Tp. HCM trong năm học vừa qua:

 • Trường Tiểu học, THCS- THPT Quốc tế Á Châu: Dạy chương trình của Bộ GD-ĐT và chương trình tiếng Anh của Sở. Học phí 13.657.000 đ/tháng
 • Trường Tiểu học, THCS- THPT Khai Nguyên – ISP Schools: Dạy chương trình của Bộ GD-ĐT và chương trình tiếng Anh tăng cường, chương trình STEAM, giá trị sống, kỹ năng sống, Học phí 7.500.000 đ/tháng
 • Trường Tiểu học- THCS- THPT Nam Mỹ: Chương trình tăng cường tiếng anh. Học phí 14.445.000đ/tháng.
 • Trường THCS- THPT Châu Á Thái Bình Dương: học phí 19.000.000đ/tháng.
 • Trường Tiểu học- THCS- THPT Tây Úc: Chương trình tăng cường tiếng Anh, học phí 9.500.000đ/tháng
 • Trường Tiểu học- THCS- THPT Quốc tế Canada: Chương trình của bộ và chương trình riêng của trường. Học phí:từ 19.000.000đ/tháng đến 24.000.000đ/tháng.
 • Trường Tiểu học- THCS- THPT Emasi Nam Long: 26.834.000đ/tháng.
 • Trường Tiểu học- THCS- THPT Việt Úc: Chương trình tăng cường tiếng Anh. Học phí: 27.742.000 đ/tháng.
 • Trường Tiểu học, THCS và THPT Vinschool: Chương trình tích hợp của Bộ. Học phí từ 8.500.000đ/tháng đến 18.000.000đ/tháng tùy theo việc bé học hệ chuẩn hay hệ nâng cao
 • Trường Tiểu học, THCS- THPT Anh Quốc: Học phí: 19.996.000 đ/tháng
 • Trường Tiểu học- THCS- THPT Mùa Xuân: Chương trình học của bộ và chương trình riêng của trường. Học phí: 23.294.000đ/tháng.