DSC03475 1

Học tập ngoài giờ

Song song với chương trình giáo dục chính khóa, học sinh Trường Khai Nguyên luôn có
cơ hội trau dồi kỹ năng thông qua chương trình ngoại khóa đầy sáng tạo.

Các em luôn được tạo điều kiện phát triển thuận lợi nhất, để trở thành những công dân
toàn cầu của Thế kỷ 21, tự tin trước những thách thức và sẵn sàng cho mọi cơ hội.

Coming soon ...

Screen-Shot-2020-02-03-at-6.33 2
6in1

6 trong 1

Chương trình học

4cs

4 CS

Phương pháp học thể kỷ 21

22nam

22 năm

Chuyên môn

10plus

10++

Chương trình ngoại khóa