Tuyển Dụng - ISP Schools

Tuyển dụng

Cập nhật các tin tức tuyển dụng của trường

Các vị trí nhà trường đang tuyển

– Giáo viên Tiểu Học (Tất cả các môn Học)

– Y tế

– Bộ phận tuyển sinh

– Bộ phận Học vụ

Ứng viên quan tâm tới các vị trí trên của nhà trường, vui lòng gửi email tới [email protected] hoặc liên hệ SĐT hotline của nhà trường 0888500488

Tham gia vào cộng đồng giáo viên của Inspire Schools ngay hôm nay

Mọi chi tiết xin liên hệ email [email protected] hoặc nhắn tin qua Fanpage của nhà trường

Liên hệ Facebook